Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2020

Izzy721
12:01
7178 a645 500

April 20 2020

Izzy721
00:55
5183 2410 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaflosik flosik
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
Izzy721
00:55
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMySoupx3 MySoupx3
Izzy721
00:54
Legendy mówią, że wybrankę można rozpoznać natychmiast, ponieważ budzi miłość każdym gestem, każdym zdaniem, każdym ruchem, każdym dźwiękiem i każdym nastrojem, który odbija się w jej oczach. Legendy powiadają, że można ją poznać po skrzydłach - skrzydłach widzialnych tylko przez wybranka - i po tym, że tęsknota do niej zabije wszelkie inne dążenia miłości.
— Gregory David Roberts - "Shantaram"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEtien Etien
Izzy721
00:54
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaEtien Etien
Izzy721
00:49
1123 69a9 500
Izzy721
00:48
5257 d57d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathesandlion thesandlion
Izzy721
00:48
Izzy721
00:46
Izzy721
00:45
0914 a9ac 500
Reposted fromlaters laters viachceblantao5rano chceblantao5rano

April 19 2020

Izzy721
14:23
1818 64b0 500
Izzy721
14:18
1322 8368 500
When You both are addicted of sleeping next to eachother..
Reposted byhashmolotovcupcake
Izzy721
00:51
3775 ae35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

April 09 2020

Izzy721
15:09
2958 55d6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Izzy721
15:05
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
Izzy721
15:04
6594 af13
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Izzy721
15:03
1274 4c85 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viairmelin irmelin
Izzy721
15:01
9046 dd8f
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viairmelin irmelin
Izzy721
14:56
9883 b2b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:56
5790 cf60
Reposted fromkarahippie karahippie viasrcemoje srcemoje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...