Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Izzy721
13:46
4527 1133 500

February 10 2020

Izzy721
16:31
2390 bd90 500
Reposted from0 0 viadivi divi
Izzy721
16:30
Izzy721
16:29
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Izzy721
16:29
9727 2a22 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
Izzy721
16:29
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
Izzy721
16:28
4507 ad4f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Izzy721
16:28
4365 ac71
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Izzy721
16:27
5698 dfab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Izzy721
16:26
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Izzy721
16:25
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
16:25
6517 dacf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Izzy721
16:25
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Izzy721
16:22
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahornypigeon hornypigeon
Izzy721
16:18
6766 4a08 500
Izzy721
16:17
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viakittiesmama kittiesmama
Izzy721
16:15
5068 7d40 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
16:12
Izzy721
16:12
8527 15fd 500
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued

February 01 2020

05:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl