Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

Izzy721
23:22
2928 b825
Reposted fromPoranny Poranny viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
23:21
23:20
7952 2d62

dying-soul:

Dying-Soul

Reposted fromshitsuri shitsuri viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
22:17
Izzy721
22:17
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
22:17
1094 63cf
Reposted fromwwannie wwannie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
22:17
4474 172f 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
22:16
0140 a71a
Izzy721
22:16
Reposted fromNanaya Nanaya viainsanedreamer insanedreamer
Izzy721
22:16
Ech, nie umiem dziś wyłączyć tego ustrojstwa..
Nie umiem pobyć ze sobą. 
Izzy721
22:15
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialegilimencja legilimencja

March 07 2017

Izzy721
22:20
3658 99a4
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
Izzy721
22:18
9871 6736 500
Izzy721
22:17
5301 cd38
Reposted frommonsieurgateau monsieurgateau viaHanoi Hanoi
Izzy721
22:17
Izzy721
22:16
0182 30da
Reposted frompastelowe pastelowe viatakeachance takeachance
Izzy721
22:15
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viacrambie crambie
Izzy721
22:14
1327 e280
22:13

meqabitch:

tahthetrickster:

tahthetrickster:

who wants to see the worst thing ive seen this week

too bad, im showing you anyway

Reposted fromscotfin scotfin viaathalis athalis
Izzy721
22:09

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela via28mm 28mm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl