Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

Izzy721
23:29
Izzy721
23:27
Zachwycamy się pozornym pięknem. Ta obsesja doprowadza tylko do tego, że dziewczyny mają bulimię i nerwicę. „Masz być piękna, szczupła, smukła!” – one są tym zaszczute. Ja teraz znam najpiękniejszych ludzi na świecie, bo prawdziwe piękno jest gdzie indziej. Ten jest piękny, w którym się pali, który ma pasję, miłość. Ile taki sparaliżowany chłopak wie o życiu! Bo inaczej patrzy. Siedzi przykuty do wózka i dopiero widzi, jakie niezwykłe jest życie. A my tego nie wiemy, bo najczęściej zajmujemy się głupotami.
— Anna Dymna
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
Izzy721
23:26
Izzy721
23:26
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Izzy721
23:25
5364 d758 500
Izzy721
23:25
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viapodprzykrywka podprzykrywka
Izzy721
23:25
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vialittlewhitelies littlewhitelies
23:25
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
23:24
4467 becc
Izzy721
23:24
6587 c0e7
Izzy721
23:24
Izzy721
23:24
2344 621b 500
Izzy721
23:23
Mam nadzieję, że ktoś o Tobie pamiętał w dzień kobiet. I w każdy inny dzień.
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
23:23
to niesamowite jak szybko - zaledwie w ciągu kilku dni, można zerwać z kimś prawie całkiem kontakt - z kimś, z kim rozmawiało się codziennie
Reposted fromJuliette Juliette viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
23:22
2853 bbeb 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

23:22
Izzy721
23:22
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
Izzy721
23:22
23:22
Izzy721
23:22
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl