Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

20:32
6623 dae8
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapoolun poolun
Izzy721
20:32
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapoolun poolun
Izzy721
20:32

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
Izzy721
20:24
2192 c90c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasprawny sprawny
Izzy721
20:20
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viax-ray x-ray
20:14
5984 1407 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaemtezmazupe emtezmazupe
Izzy721
20:12
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

February 18 2018

Izzy721
23:50
7821 28f1
Izzy721
23:48
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaoll oll
23:48
Izzy721
23:45
podarowałeś mi kawałek nieba, a teraz  domagam się więcej.  Chcę znów poczuć jak od pocałunków unoszę się
— hyphaeoflove
Izzy721
23:44
Mam ochotę Cię poznawać i zaznać. Nauczyć się mapy Twoich  myśli i pieprzyków na ciele. Każdą stronę Twej opowieści życia, odkryć jasną stronę i ciemną, którą tak ukrywasz. Mam ochotę zatracić się w Tobie całkowicie, bez reszty.
— hyphaeoflove
23:43
Izzy721
23:42
22:03
6883 451d

So my girlfriend gave me this today.

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
22:02

February 17 2018

14:02
2020 8067

February 15 2018

Izzy721
19:24

February 12 2018

Izzy721
22:51

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viamartinif16 martinif16
22:48
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viaKocuch Kocuch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl