Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Izzy721
07:48
Szczęście to duży luksus.
— prof. M. Andrzejewski
Izzy721
07:43
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Izzy721
07:43
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viasmoke11 smoke11
Izzy721
07:39
6294 a713 500
Reposted fromrol rol viasmoke11 smoke11
Izzy721
07:30
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
07:24
Izzy721
07:19
7141 2133
Reposted fromwentyl wentyl viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
07:15
5506 f8c2
Reposted fromzungud zungud viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
07:12
Izzy721
07:12
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
07:11
9599 9f68 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
07:09
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Izzy721
07:08
2349 2a08
Izzy721
07:08
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Izzy721
07:05
  "wtuliła się we mnie, a gdy zamknąłem oczy, pomyślałem, że nie chcę od losu niczego więcej, tylko móc już zawsze trzymać ją w ramionach."
Izzy721
07:05

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
07:04
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
Izzy721
07:04
1518 f786
Reposted fromzciach zciach viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 21 2017

22:24
Izzy721
22:23
It's like you came along and woke up my soul.
— Colleen Hoover, Point of Retreat
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl