Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

Izzy721
22:02
Izzy721
22:00
Izzy721
22:00
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
21:59
Mr. Universe
Reposted fromcats cats viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
21:57
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viairmelin irmelin
Izzy721
21:57
0449 532a
Izzy721
21:57
0459 9a79
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
Izzy721
21:57
Izzy721
21:56
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viagive--me--love give--me--love
21:55
5968 2588
Izzy721
21:55

Polubiłam jego obecność.

Reposted fromduszka666 duszka666 vialegilimencja legilimencja
Izzy721
21:55
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Izzy721
21:55
Izzy721
21:54
5449 69c9
Izzy721
21:53
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viadonniedarco donniedarco
21:52
8336 af4f 500
Izzy721
21:52
6775 f3b8 500
Izzy721
06:41
0962 2128
Izzy721
06:41
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
06:39
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl