Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

16:44
7892 68fc
Reposted fromamatore amatore
16:40
8424 9a14 500
Reposted fromamatore amatore
16:35
3322 15b8
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Izzy721
16:35
6662 f9fc 500
tshirt
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaNoiza Noiza
Izzy721
16:30
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viadivi divi
Izzy721
16:25
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Izzy721
16:22
5971 a875 500
Izzy721
16:17
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadivi divi
Izzy721
16:16
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromniewychowana niewychowana viadivi divi
Izzy721
16:09
8947 d22e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
Izzy721
16:07
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway viaskraweksiebie skraweksiebie
Izzy721
16:07
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku Cię nie ma! Nie mogę bez Ciebie spać!"
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaskraweksiebie skraweksiebie

October 06 2019

Izzy721
22:10
4111 9acf 500
Reposted fromconopec conopec viadivi divi
Izzy721
21:28
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
Izzy721
21:27
3598 6c06 500
Reposted frommiststueck miststueck viaNoiza Noiza
Izzy721
21:27
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadivi divi
Izzy721
21:26
I ogarnęła mnie wdzięczność za to, że przyjaźnię się z kimś, kto często rozumie mnie lepiej niż ja sama.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittiesmama kittiesmama
Izzy721
21:26
8297 9bf3 500
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
21:26

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
21:24
3271 602f 500
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl