Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

Izzy721
05:53
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagreywolf greywolf
05:52
4295 fc88 500
Reposted fromkimik kimik viagamila gamila
Izzy721
05:45
4147 823a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoiza Noiza
Izzy721
05:44
4366 d037
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
Izzy721
05:44
Izzy721
05:43
Izzy721
05:43
  Wyprzytulaj mnie  ...
Reposted fromIriss Iriss viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
05:43
05:40
Izzy721
05:38
Jak mnie całujesz wszystko inne zostaje gdzieś daleko, jesteśmy tylko my.. 
Reposted fromdozylnie dozylnie
05:38
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
05:37
reszta
Reposted fromwojtku wojtku viadozylnie dozylnie
05:37
Izzy721
05:36
Izzy721
05:36
8481 2816 500
Reposted fromTriforce Triforce viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
05:35

September 24 2017

Izzy721
09:08
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadianazet dianazet
09:05
0646 edd9
Reposted fromstrumienpola strumienpola viadianazet dianazet
Izzy721
09:05
Izzy721
09:03
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl