Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

Izzy721
23:50
9239 225a 500
Reposted frompiehus piehus viafrique frique
Izzy721
23:44
0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viamy-little-world my-little-world
Izzy721
23:43
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
Izzy721
23:42
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaawakened awakened
23:42
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
23:41
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaawakened awakened
23:41
Izzy721
23:40
6857 86a9
Reposted fromlaj laj vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
23:40
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialegilimencja legilimencja
Izzy721
23:38
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialegilimencja legilimencja
Izzy721
23:37
1772 f246 500
Reposted fromstroschek stroschek vialegilimencja legilimencja
Izzy721
23:37
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
23:36
Izzy721
23:36
0544 476a
Izzy721
23:35
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze vialegilimencja legilimencja
Izzy721
23:34
6684 db5f 500
Reposted fromyikes yikes vialegilimencja legilimencja
Izzy721
23:33
Izzy721
23:33
0497 350d
Izzy721
23:32
2304 6002
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
Izzy721
23:31
1631 b689 500
Bunny
Reposted fromvolldost volldost viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl