Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

Izzy721
21:40
8767 734b
Izzy721
21:39
0766 6200 500
Izzy721
21:39
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
21:38
2712 05ee 500
Izzy721
21:38
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
21:37
8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
21:37
6999 624d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
21:37
0974 1565 500
Izzy721
21:36
Izzy721
21:36
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viamy-little-world my-little-world
Izzy721
21:35
8261 1d3e 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaNoiza Noiza
Izzy721
14:21
8713 b02c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:16
ten czas ma być najlepszy w moim życiu, więc niech będzie!
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:15
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:15
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:15
0424 c737
Reposted fromdamagecase damagecase viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:15
Izzy721
14:14
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viaBalladyna Balladyna
Izzy721
14:14
4832 c0fe 500
Reposted frommisioludek misioludek viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
14:14

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl