Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

Izzy721
20:21
Izzy721
20:20
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viagive--me--love give--me--love
Izzy721
20:19
3735 2aee 500
Reposted fromcontigo contigo viamy-little-world my-little-world
20:18
7601 f35c
Reposted frommyry myry viatobecontinued tobecontinued
Izzy721
20:18
Izzy721
20:17
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Izzy721
20:17
Izzy721
20:17
0842 3edc 500
Izzy721
20:16
2844 9798
Izzy721
20:15
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaemtezmazupe emtezmazupe
20:14
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viakarmacoma karmacoma
Izzy721
20:05
Dobrą książkę poznasz po godzinie, o której kładziesz się spać.
Reposted frombng123 bng123 vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
20:05
Izzy721
20:05
summer chill
Reposted fromcats cats vialittlewhitelies littlewhitelies
20:05
Izzy721
20:03
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Izzy721
19:59
Reposted fromFlau Flau viamy-little-world my-little-world
Izzy721
19:59
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
Izzy721
19:58
Izzy721
19:55
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl