Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

Izzy721
20:28
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
Izzy721
20:27
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Izzy721
20:27
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Izzy721
20:22
7892 025c
Reposted fromtowo85 towo85 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
09:02
7146 2b83
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Izzy721
08:59
8830 d724 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaNoiza Noiza
Izzy721
08:59
7715 d706
Reposted fromEtnigos Etnigos viaemtezmazupe emtezmazupe
Izzy721
08:58
Tylko Twoje ramiona dają mi spokój, którego potrzebuję.
Reposted fromsoftboi softboi viapodprzykrywka podprzykrywka

June 27 2019

Izzy721
15:57
8761 ddab 500
Izzy721
15:57
Izzy721
15:56
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viadozylnie dozylnie
Izzy721
15:55
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viainsanedreamer insanedreamer

June 24 2019

Izzy721
09:50
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
Izzy721
09:49
2529 3ec1
Izzy721
09:49
5593 ad6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
Izzy721
09:49
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaoll oll
Izzy721
09:48

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł

June 17 2019

Izzy721
04:45
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
04:43
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Izzy721
04:42

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl