Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Izzy721
11:30
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Izzy721
11:30
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabadblood badblood
Izzy721
11:29
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
Izzy721
00:56
Izzy721
00:54
Izzy721
00:54
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaawakened awakened
Izzy721
00:53
Przekonaj mnie, że warto uśmiechać się do pustki po lewej stronie chodnika...
Reposted fromawakened awakened

December 05 2017

Izzy721
12:27
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

December 04 2017

22:50
9079 6a75
Reposted fromjohnkeats johnkeats
22:48
6238 f647 500
Reposted fromdivi divi
22:48
6237 9735
Reposted fromdivi divi
Izzy721
22:03
5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viahornypigeon hornypigeon
Izzy721
21:36
3359 e199
Reposted frompeper peper viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
21:33

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Izzy721
21:32
1569 5733
21:32
My nie jesteśmy uzależnieni od telefonów
My jesteśmy uzależnieni od ludzi z którymi piszemy
Którzy są daleko od nas
— My (via max-yolo)
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Izzy721
21:20
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaTalkAboutMe TalkAboutMe
Izzy721
21:20
3488 16f1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadivi divi
Izzy721
21:20
Nocą myśli mają tę nieprzyjemną cechę, że rozluźniają obrożę i uciekają na wolność.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
Izzy721
12:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl